Press Releases

Saudi Telethon Raises Over $26.7 Million to Aid Lebanon