News

King Salman to Meet with President Obama in Washington on Sept. 4